Doğru Cevap Eğitim Kurumlarında, sınav hazırlık çalışmalarının önemli bir parçası olarak Süpervizör Destekli Mentorlük uygulaması yürütülür. Burada amaç sınav hazırlık sürecini doğru yönetmek, akademik takibi bireyselleştirmek, ihtiyaç analizleri doğrultusunda hedef planlamaları yapmak, periyodik olarak performans-hedef değerlendirmesinde bulunmak, ev çalışmalarının kontrolünü artırmak ve motivasyonu desteklemektir. Öğrenci gelişim karneleri, Doğru Cevap Asistan sistem raporları, öğrenci-veli-öğretmen dönütleri ve gözlem yoluyla sağlanan veriler doğrultusunda öğrencilerimize sınav hazırlık sürecinde kılavuzluk yapılır. Süpervizör Destekli Mentorlük ile özellikle akademik gelişimde bireyselleştirilmiş rehberlik anlayışımız öğrencilerimizi daha güçlü kılmaktadır.

Akademik takipte;
- Doğru Süreç Yönetimi
- Akademik Gelişimi Takipte Bireyselleştirme
- İhtiyaç Analizi Doğrultusuna Kısa-Orta Vadeli Hedef Planlama
- Periyodik Performans Değerlendirme
- Ev Çalışmalarında Kontrolü Sağlama
- Motivasyonu Destekleme,

gibi özellikleriyle öne çıkan sistem tasarımımız ve çalışmalarımız, akademik başarıda işi şansa bırakmadan öğrencilerimizi “doğru cevaba” her geçen gün bir adım daha yaklaştırmaktadır.

Süpervizör Destekli Mentorlük yaklaşımıyla öğrencilerimizi sınava hazırlayan öğretmenlerimize alanında daha deneyimli uzmanlarımızca süpervizörlük desteği verilmektedir. Böylece mentorlerimizin donanımlarının sürekli olarak güçlendirilmesi ve uygulamaların daha etkin kılınması sağlanmaktadır.

Süpervizör Destekli Mentorlük Sisteminin Amaçları

Kariyer rehberliği ve desteği sağlamak

Öğrenme hedeflerinin belirlenmesine yardımcı olmak

Bilgi kaynağı
olmak

Geri bildirim vermek ve almak

Performansı ve aksiyonları değerlendirmek

İhtiyaç analizi ile doğru yönlendirmelerde bulunmak

Problem çözme ve karar vermeye yardımcı olmak

BİZE
SORUN