Alanında yetkin Rehberlik uzmanlarımız ile öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini hedefleyen kazanım ve yeterlik temelli bilgilendirme, etkinlik, içerik geliştirme, bireysel görüşme, bireyi tanıma, psikoeğitim gibi çalışmalarımızla bütün paydaşlarımız ile iş birliği içerisinde başarının her adımında öğrencilerimizin en büyük destekçisi olmaktadır.

Kurumumuzda öğrencilerimizin gelişim dönemlerinin gerektirdiği yeterliliklerle donanması için Rehberlik çalışmaları bilimsel temel üzerine yapılandırılır. Gerçekleştirilen sunumlar, hazırlanan panolar, grup etkinlikleri, hazırlanan materyal ve içerikler, çeşitli ziyaret ve geziler kısacası bütün çalışmalar farklı kazanımların destekleyicisi olarak planlanır ve uygulanır. Her bir öğrencimiz ile periyodik görüşmeler yapılarak gelişimi izlenmekte ve geri bildirimler sağlanmaktadır. Velilerimiz ile etkin iletişim kurularak bilgi paylaşımında bulunulur. Öğretmenlerimiz ile iş birliği içerisinde düzenli olarak Gelişim İzleme Toplantıları gerçekleştirilir. Öğrenci ve velilerimizi bilgilendirmek amacıyla farklı temalarda seminer ve benzeri bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilir.

Süpervizör Destekli Mentorlük ve Başarı Takip Sistemi gibi bileşenleri ile özellikle öğrenci akademik gelişiminde olduğu gibi diğer gelişim alanlarında da bireyselleştirilmiş rehberlik anlayışımız öğrencilerimizi her alanda daha güçlü kılmaktadır.

Akademik takipte;

- Doğru Süreç Yönetimi
- Akademik Gelişimi Takipte Bireyselleştirme
- İhtiyaç Analizi Doğrultusuna Kısa-Orta Vadeli Hedef Planlama
- Periyodik Performans Değerlendirme
- Ev Çalışmalarında Kontrolü Sağlama
- Motivasyonu Destekleme,

gibi özellikleriyle öne çıkan sistem tasarımımız ve çalışmalarımızda akademik başarıda işi şansa bırakmadan öğrencilerimizi “doğru cevaba” her geçen gün bir adım daha yaklaştırmaktadır.

Supervizör Destekli Mentorlük yaklaşımıyla öğrencilerimize destek sağlayan uzman arkadaşlarımız süpervizörlük desteği aldığı daha deneyimli uzmanlarımızdan istifade ederek öğrencilerimize sundukları rehberlik hizmetinin kalitesine daha da güç katmaktadır

BİZE
SORUN