Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, ülkesini ve dünyayı tanıyan, evrensel düşünebilen, sorumluluk bilinci gelişmiş, insanlığa değer katan, yenilikçi fikirler üretebilen, analitik düşünebilen, üst düzey bilgi ve becerilere sahip, mutlu ve öz güveni yüksek bireyler yetiştirmek ve onları mizaçlarına uygun, hedefledikleri yükseköğretim programına hazırlamak amacıyla 2015 yılında yola çıkan Doğru Cevap Eğitim Kurumları Türkiye’nin ilk özel öğretim kurs markası ve yükselen okul markasıdır.

Doğru Cevap Eğitim Kurumları olarak; öğrencilerin araştırma ve öğrenme sorumluluklarını yerine getirmelerini teşvik eden, onların motivasyonlarını arttıran ve farklılığını önemseyen, yenilikçi fikir ve projeler üreten, aktif katılımlarını sağlayan öğrenciye özgü bir eğitim modeli sunarken öğrencilerimizin bağımsız ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi; bireysel gelişimlerini, okullarına, toplumlarına ve çevreye duydukları sorumluluk bilincini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Doğru Cevap öğrencileri, eğitim hayatları boyunca sadece eğitim öğretim sürecine dahil olmaz aynı zamanda keşfetmeyi, araştırmayı, sorgulamayı, kendini ve çevresini tanımayı da öğrenir. Doğru Cevap’ın her bireyi; söz, düşünce, tutum ve eylemlerinde tutarlıdır ve her birey fiziksel, bilişsel, duygusal yönden bir değerdir. Doğru Cevap öğrencileri, kendi dışında bir dünyanın varlığından haberdardır ve o dünyaya bir değer katma çabası içindedir.

Etkili liderlik, bilimsellik, sürdürülebilirlik, yenilikçilik, güvenilirlik, sağlıklı gelişim ve evrensellik ilkelerine bağlı olarak hazırladığımız eğitim programı ile nitelikli eğitimin öncüsüyüz. Bu noktada her yıl LGS ve YKS hazırlık sürecinde gerek yayınlarımızın içeriği gerek sınav sonuçlarından aldığımız il ve Türkiye genelindeki derecelerimizle fark yaratarak, binlerce öğrencinin doğru seçimi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Yürüdüğümüz yolda, tüm şubelerimizle birlikte her geçen yıl daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum.

Doğru Cevap, İyi Gelecek…

Ahmet Kadir Aktacir
Genel Müdür

BİZE
SORUN